Post Graduates @ the Centre

CESE, IIT-Bombay
 
 
Anil Kumar Jeph
 
 
Anirudh Jain
 
 
Ankit Yadav
 
 
Ankita Chauhan
 
 
Anurag Kumar
 
 
Anurag Singh
 
 
Ashish Sehgal
 
 
Ayushi Khare
 
 
Bhushan Pramod Gandhi
 
 
Chandan Krishna Seth
 
 
Dhruv Premani
 
 
Harsh Bansal
 
 
Krishna Rajendran Nair
 
 
Manoj Vivek Gadakari
 
 
Manu Jyoti Balhotra
 
 
Mayank Kumar
 
 
Mohit Shukla
 
 
Ms. Mana Bala
 
 
Nikhil Nivrutti Utale
 
 
Nikhil Pratap Saini
 
 
Nishant Sanjay Salunkhe
 
 
Nupur Vijay Salve
 
 
Prakash Chand Baliwal
Air quality .
 
 
Pranav Bhardwaj
 
 
Pushpendra Kishore
 
 
Rimjhim Rani
 
 
Saurabh Gairola
 
 
Saurabh Lohe
 
 
Shailendra Kumar Saini
 
 
Shrey Pathak
 
 
Sirigiri Manikanta
 
 
Sneha Balaso Phalke
 
 
Sonal Sunil Meshram
 
 
Unmesh B Gatfane
 
 
Vijay Singh Panwar
 
 
Vikas Kumar Verma
 
 
Vishnu P
 
 
Yash Rajendra Lalai
 

 
People

About Us  Academics  Research  People  Laboratories
Organizations and Groups  Events  Visitors
CESE    IIT-Bombay  Search CESE
 
Copyright © 2013, CESE, IIT Bombay. All rights reserved.
Centre for Environmental Science & Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai - 400076
Tel +91-22-25767851 Fax +91-22-25764650