BTech-MTech @ Centre

CESE, IIT-Bombay
 
 
Devansh Prashant Bangad  
 
 
Abhishek Mahesh Sanas  
 
 
Aman Dhammani  
 
 
Anay Rajan Panshikar  
 
 
Ashwini Bunkar  
 
 
Bajranglal  
 
 
Bhagwan Dutt Nirmal  
 
 
Bhargav Satya Maddipati  
 
 
C M Sharath Barvathan  
 
 
Dharshan Sampath Kumar  
 
 
Dnyansheel V. Bansod  
 
 
K.R.Anand  
 
 
Krishnakant Suryawanshi  
 
 
Mahim Nareshbhai Dawar  
 
 
Manasi Ghadage  
 
 
Mufaddal Moni  
 
 
Naru Harsha  
 
 
Nihar Sunil Mahajan  
 
 
Rishi Rathi  
 
 
Sandeep Kumar Jadhav  
 
 
Sargun Singh Sohal  
 
 
Sarthak Sambhaji Solat  
 
 
Senthil Vikram Vodapalli  
 
 
Shiven Rajendra Raut  
 
 
Somya Singh  
 
 
Vasundhara M Sontakke  
 
 
Vatsal Srivastava  
 

 
People

About Us  Academics  Research  People  Laboratories
Organizations and Groups  Events  Visitors
CESE    IIT-Bombay  Search CESE
 
Copyright © 2013, CESE, IIT Bombay. All rights reserved.
Centre for Environmental Science & Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai - 400076
Tel +91-22-25767851 Fax +91-22-25764650